Om Jerringfonden

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk  funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Fonden instiftades i samband med Sven Jerrings 60-årsdag år 1955. Då hade hans närmaste vänner samlat ihop ett litet belopp som blev grundplåt i Stiftelsen Sven Jerrings fond.

Under åren har fonden växt genom gåvor och testamenten. Medlen har förvaltats omsorgsfullt och Jerringfonden har hittills kunnat dela ut cirka 175 miljoner kronor sedan starten.

Fonden delar årligen ut medel till forskningsanslag, forskningsstipendier, aktivitetsbidrag, individuella fortbildningsstipendier, fortbildningsstipendier till arbetslag/personalgrupper, vetenskapliga symposier samt parasportpriset.

FONDENS
ÄNDAMÅL

OM
SVEN JERRING

OM
BARBRO JERRING

Ge en gåva