FORSKNING
& LÄRANDE

FÖRENINGSLIV
& SKOLOR

AKTUELLT

En fond för barn och ungdomar med särskilda behov

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

<< Här kan du se en kort film om vår verksamhet.

En fond för barn och ungdomar med särskilda behov

Jerringfonden är en stiftelse som stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Här ovanför kan du se en kort film om vår verksamhet.

Sök anslag