Vetenskapliga symposier

>>Vetenskapliga symposier
Vetenskapliga symposier2018-12-05T10:38:53+00:00

Jerringfonden stöder vetenskapliga symposier

Jerringfonden stöder genomförandet av vetenskapliga symposier, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Det format av vetenskapliga symposier som fonden prioriterar är en-dagssymposier där en eller flera forskare bjuds in för att kunskapsmässigt belysa ett viktigt ämnesområde. Målgruppen för vetenskapliga symposier kan vara forskare och/eller anställda inom skola, omsorg eller hälso- och sjukvården.

Ekonomiskt stöd kan sökas för lokalkostnader, omkostnader för föreläsare samt övriga kringkostnader.

Fonden anslår 200 000 kronor per år för detta ändamål.

Ansökningstillfälle: den 1 mars varje år.

ANSÖK