Forskning får stöd av Jerringfonden

Jerringfonden stöder forskning inom hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra livssituationen
för barn och ungdomar med särskilda behov.

Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.

Fonden prioriterar patient- och verksamhetsnära forskning.

Jerringfonden delar ut forskningsanslag och forskningsstipendier. Forskningsanslag ger enskilda forskare eller grupper av forskare ekonomiska bidrag till planerad eller pågående forskning. Forskningsstipendier ger personer möjlighet att bedriva studier på heltid. Stipendiaterna kan bland annat få ta del av erfarenheter vid andra institutioner i Sverige eller utomlands.

Vid prövning av ansökningar om forskningsanslag och forskningsstipendier konsulteras etablerade forskare inom fondens olika områden.

Gunilla Bohlin, professor emerita i psykologi och ledamot i Jerringfondens styrelse, samordnar detta arbete.

Stiftelsen stöder forskning med totalt 2,5 miljoner kronor per år.

Sista ansökningsdag är den 20 september.

ANSÖK