>>om barbro jerring
om barbro jerring2018-11-26T10:20:04+00:00

Barbro Jerring brann för Jerringfonden

Sven Jerrings maka, Barbro Jerring, var fondens ordförande under 23 år (1979-2002). Fonden var hennes stora intresse och hon ledde arbetet med kraft och energi.

Sven och Barbro träffades under en resa till Norge i maj 1945. Det blev inledningen på en mångårig vänskap som efter 27 år övergick i kärlek och giftermål. Sven Jerring och Barbro Jerring hann vara gifta i sju år innan Sven avled i april 1979. Barbro Jerring fortsatte då att utveckla och driva Jerringfonden i Svens anda ända fram till år 2002 då hon fick avsäga sig ordförandeskapet på grund av sjukdom.

Under sin yrkesverksamma tid arbetade Barbro Jerring bland annat som privatsekreterare åt Folke Bernadotte och följde honom på hans resor i världen. Hon blev senare anställd på Röda Korset och arbetade både i Sverige och utomlands.

År 2005 utnämndes Barbro Jerring till Jerringfondens Hedersordförande.

År 2007 avled Barbro Jerring, 87 år gammal.

OM
SVEN JERRING

OM
STIFTELSEN

FONDENS
ÄNDAMÅL

SAGT OM BARBRO JERRING

”Att Barbros hjärta klappade för barnen, både sjuka och funk- tionshindrade, var aldrig att ta miste på. Vid en första bekant- skap kunde Barbro
verka lite kärv, men när man lärde känna henne fann man en person med stor omtänksamhet om allt och alla. Jerringfonden är till stor del hennes
verk, ett resultat av hennes energi och medkänsla. Jag ser det som en stor förmån att ha fått träffa och samarbeta med Barbro Jerring”.

UR RUNA ÖVER BARBRO JERRING, SKRIVEN AV MARIANNE SVANHEIM, STYRELSELEDAMOT OCH VICE ORDF. 1996–2008.