kontakt2018-12-11T12:24:28+00:00

Stiftelsen Sven Jerrings Fond

Postadress: Box 6240
102 34 Stockholm
Besöksadress: Hälsingegatan 43
Telefon: 08 91 10 01
E-post: info@jerringfonden.se
Org nummer: 802004-0336

Vi är noga med din personliga integritet. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy och med stöd i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/79), (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.
>> läs mer

Stiftelsen leds av en styrelse på minst åtta personer.
>> läs mer

Jerringfonden tar tacksamt emot alla gåvor – stora som små.

Den som vill ge en gåva till Jerringfonden genom testamente kan kontakta fondens kansli, telefon 08-91 10 01.

Gåvor sätts in på stiftelsens bankgiro 5230-7709.

Har du några frågor eller vill ha ytterligare information om fonden är du välkommen att ringa Jerringfondens kansli
på telefon 08 91 10 01.

Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 1994-års stiftelselag.

Jerringfonden räknas till de så kallade allmännyttiga stiftelserna och blir därför förmånligt behandlad skattemässigt. Någon gåvoskatt utgår inte för bidrag som lämnas in till fonden. Inte heller arvsskatt tas ut om om fonden blivit
ihågkommen i ett testamente.
>> läs mer