Jerringfonden delar ut aktivitetsbidrag till föreningar och skolor

Jerringfonden beviljar aktivitetsbidrag till föreningar, organisationer, skolor och institutioner som har verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Bidragen ska komplettera det stöd som samhället ger och gå till aktiviteter som stärker barnens personlighetsutveckling och kreativitet. Det kan till exempel vara läger, dans- och teatergrupper eller idrottsaktiviteter.

Vi välkomnar ansökningar från föreningar, organisationer och skolor som har en idé och vilja att arbeta med att stödja integrationen av nyanlända barn och ungdomar i det svenska samhället.

Fonden anslår 2,2 miljoner kronor per år till aktivitetsbidrag.

Sista ansökningsdag är den 20 oktober.

ANSÖK

VÅRA ANSÖKNINGSDATUM

1 feb: Individuella Fortbildningsstipendier

1 mars: Vetenskapliga symposier

20 sept: Forskningsanslag Forskningsstipendier

4 okt: Fortbildningsstipendier för arbetslag/personalgrupper

20 okt: Aktivitetsbidrag