Individuellt fortbildningsstipendium

>>Individuellt fortbildningsstipendium
Individuellt fortbildningsstipendium2018-12-05T10:38:19+00:00

Fortbildning stöds av Jerringfonden

Jerringfonden delar ut individuella fortbildningsstipendier till personer som är verksamma inom hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, lärare, specialpedagoger, speciallärare, psykologer, logopeder eller fritidspedagoger.

Stipendierna kan användas för att få aktuell kunskap som gynnar arbetet med barn med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Medlen kan användas till kortare kurser, konferenser eller studiebesök. Medel beviljas inte till vidareutbildning eller yrkesutbildning.

Stiftelsen stöder individuella fortbildningsstipendier med totalt 1 miljon kronor per år.

Sista ansökningsdag är den 1 februari.

ANSÖK