Forskning & Lärande

>Forskning & Lärande
Forskning & Lärande2018-12-05T10:00:55+00:00

Forskning och lärande får stöd av Jerringfonden

Jerringfonden stöder forskning inom hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Forskningen kan vara inriktad
på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.

Genom sina medel för lärande stöder Jerringfonden fortbildning för personer som är verksamma inom vård, skola
och omsorg. Dessa stipendier kan antingen sökas individuellt eller för ett arbetslag/personalgrupp.

Jerringfonden stöder även genomförandet av vetenskapliga symposier, som syftar till att förbättra kunskap som
kan utveckla barns och ungdomars hälsa och livskvalitet.

ANSÖK