>>om sven jerring
om sven jerring2018-11-26T10:19:18+00:00

Sven Jerring gav barn en röst

Sven Jerring började sin bana som skrivande journalist och blev en av pionjärerna när radion började sända år 1925.

Sven Jerring blev oerhört älskad genom Barnens Brevlåda. Under 47 år (1925-1972) kom han att leda detta legendariska program. Många barn skrev brev till ”Farbror Sven” och fick lyckan att få breven upplästa i radio eller fick komma dit och uppträda med sång och musik.

I programmen uppmärksammade Farbror Sven särskilt barn med sjukdom eller funktionsnedsättning. Till exempel besökte han barn på sjukhus och startade insamlingar av böcker och leksaker till sjukhusavdelningarna. Han vann dessutom popularitet genom att tala vänligt och direkt med lyssnarna.

Med stor sakkunskap och humor skildrade han också olympiader, vasalopp, fotbollslandskamper och friidrottstävlingar.

År 1979 avled Sven Jerring 84 år gammal.

Till hans minne delar radiosporten ut ett årligt pris – Jerringpriset – som går till den individ eller till det lag som, enligt en omröstning bland svenska folket, gjort årets bästa idrottsprestation.

OM
STIFTELSEN

FONDENS
ÄNDAMÅL

OM
BARBRO JERRING

SAGT AV SVEN JERRING

”Det är naturligtvis Barnens Brevlåda, världens mest långlivade radioprogram, som är ursprunget till Stiftelsen Sven Jerrings fond. /…/ Många av breven [till programmet] hade kommit från handikappade eller sjuka barn, och de breven var jag angelägen om att besvara raskt. Jag förstod ju att avsändarna längtade efter kontakt och uppmuntran. Jag upprepade deras namn och adresser, jag dunkade med min trollstav i bordskanten – effekten uteblev aldrig, det bevisade så småningom glada tackbrev. Mycket snart insåg jag att denna detalj i mitt liv med radion var den allra viktigaste”

CITAT UR EN TEXT SOM SVEN JERRING SKREV I JANUARI 1976 I SAMBAND MED FONDENS 20-ÅRSJUBILEUM.