>>fondens ändamål
fondens ändamål2018-10-29T10:04:37+00:00

En fond för barn och ungdomar
med särskilda behov

Jerringfonden stöder forskning och verksamhet för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Medel ur fonden ska användas för att ge barn och unga med särskilda behov bättre förutsättningar i livet. Fonden ger också medel till verksamheter som sätter guldkant på barnens tillvaro.

Anslag och stipendier delas ut till personer och verksamheter som är aktiva inom hälso- och sjukvård, omsorg eller utbildning. Jerringfonden har tyvärr inte möjlighet att dela ut medel till enskilda barn eller familjer.

Fonden räknar alla personer under 18 år som barn. Allt sedan starten har det varit fondens praxis att ge medel till barn som är bosatta i Sverige.

Jerringfonden delar även ut ett årligt parasportpris till en förening och två i föreningen aktiva ungdomar.

OM
STIFTELSEN

OM
SVEN JERRING

OM
BARBRO JERRING

Fondens förordnande

I Jerringfondens förordnande från 1955 står:
”ändamålet är att främja fysiskt och psykiskt missgynnade barns vård, fostran och utbildning”.