Fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper

>>Fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper
Fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper2018-12-05T10:39:44+00:00

Jerringfonden stöder fortbildning för arbetslag/
personalgrupper

Fortbildningsstipendium för arbetslag/personalgrupper ger en unik möjlighet att utforma en fortbildning i samverkan med en mottagande institution, klinik, skola eller dylikt.

Målet är att arbetslaget/personalgruppen skall ges tillfälle att utveckla nya arbetssätt och insikter. Efter genomförd fortbildning skall gruppen tillämpa och sprida sin nya kunskap vidare.

Jerringfonden anslår 200 000 kronor per år för detta ändamål.

Sista ansökningsdag är den 4 oktober.

ANSÖK