Parasportpriset2019-02-25T12:55:49+00:00

Jerringfondens Parasportpris

Många föreningar med dess ledare och tränare inom parasporten gör stora ideella insatser med små ekonomiska resurser. Jerringfonden vill uppmärksamma dessa insatser. I samarbete med Svenska Parasportförbundet delar fonden ut ett årligt pris på 60 000 kronor. Priset går till en förening som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med särskilda behov.

Sport och idrott är en viktig och rolig del av livet för många barn och unga, så även för barn och unga med särskilda behov.

I valet av förening premierar Jerringfonden förnyelsearbete och breddidrottssatsningar, gärna i samarbete med övriga idrottsrörelsen. Föreningen ska representeras av två aktiva barn eller ungdomar (under 15 år), som får 5 000 kronor vardera av prissumman.

Jerringfondens pris har delats ut sedan år 2002.