Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom hälso- och sjukvård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller social utsatthet.

Fonden ger medel till forskningsanslag och forskningsstipendier, aktivitetsbidrag, individuella fortbildningsstipendier, fortbildningsstipendier till arbetslag/personalgrupper samt vetenskapliga symposier.
Obs! Ansökningstiden varierar för de olika anslagen.

Ansökningsblanketter

Här finns länkar till anvisningar och ansökningsblankett för samtliga typer av anslag som Jerringfonden delar ut.

VÅRA ANSÖKNINGSDATUM

1 feb: Individuella Fortbildningsstipendier

1 mars: Vetenskapliga symposier

20 sept: Forskningsanslag Forskningsstipendier

4 okt: Fortbildningsstipendier för arbetslag/personalgrupper

20 okt: Aktivitetsbidrag