Jerringfonden tar tacksamt emot alla gåvor – stora som små.

Den som vill ge en gåva till Jerringfonden genom testamente kan kontakta fondens kansli, telefon 08-91 10 01.

Gåvor sätts in på stiftelsens bankgiro 5230-7709.

Har du några frågor eller vill ha ytterligare information om fonden är du välkommen att ringa Jerringfondens kansli på telefon 08-91 10 01.

Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 1994-års stiftelselag.

Pengarna går till ändamålet
Jerringfonden räknas till de så kallade allmännyttiga stiftelserna och blir därför förmånligt behandlad skattemässigt. Någon gåvoskatt utgår inte för bidrag som lämnas till fonden. Inte heller arvsskatt tas ut om fonden blivit ihågkommen i ett testamente.