Exempel på beviljade bidrag till vetenskapliga symposier

Vetenskapliga symposier

Exempel på beviljade bidrag till vetenskapliga symposier 2018

Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS)

Jerringfonden beviljade ekonomiskt stöd till Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS) för att

anordna en dag med barnfokus under kongressen Nordic Music Therapy Congress NMTC, som ägde rum i Stockholm den 8-12 augusti 2018.

NMTC samlade 200 deltagare från 24 länder. Forskare inom kunskapsområdet musikterapi deltog med symposier, keynote-speakers, muntliga föreläsningar i mindre format och workshops.

En av dagarna vigdes åt barn och ungdomar.

Musikterapi i möte med unga flyktingar – asylsökande var ett tema på flera föreläsningar under dagen. Ett annat återkommande ämne under dagen var musikterapi i sammanhang med barn och ungdomar i utsatta miljöer/som lever i riskzoner. Ett tredje tema var musikterapi i möte med barn inom autism-spektra. Ett fjärde tema handlade om för tidigt födda barn och musikterapi. Ett femte tema var musikterapi i smärtbehandling av barn som genomgår plågsam medicinsk behandling. Ett sjätte tema var om barn med varierande funktionsnedsättning och musikterapi

Vi i FMS är tacksamma för att vi blev beviljade medel från Jerringfonden för att kunna rikta ett av våra fokus på barn och ungdomar. Vi vet, genom forskning och klinisk erfarenhet, att musikterapi kan bidra till ett bättre mående, till att skapa och reparera och lindra och väcka hopp och livsglädje.

Marianne Wallin ordförande i FMS

Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS) logo

Den nordiska konferensen ”Rett syndrome in Nordic Light”

Den nordiska konferensen ”Rett syndrome in Nordic Light” genomfördes i Stockholm den 19-20 april 2018 med stöd av Jerringfonden.  Arrangörsgruppen bestod av representanter från Nationellt Center för Rett syndrom – Östersund, Centrum för Sällsynta Diagnoser – Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Stiftelsen Ågrenska – Göteborg och Intresseorganisationen för Rett syndrom, RSIS.

Programmet utformades tillsammans med Ann-Marie Bisgaard, Kennedy Center Danmark och Ola Skjeldal, Oslo Universitet, Norge.

78 deltagare; anhöriga och professionella, från Sverige, Norge, Danmark och Finland deltog i konferensen. Föreläsarna, totalt 19 personer, representerade också ovanstående länder. En av huvudtalarna var med via länk från Perth, Australien.

Programmet innehöll presentationer och mer praktiskt inriktade sessioner inom fyra olika huvudteman: Hälsa, Motorik, Kommunikation/Pedagogik och Rett syndrom över tid/livskvalitet. Katarina Öryd, ordförande i RSIS, hälsade välkommen och öppnade konferensen. Dagarnas innehåll var en blandning av forskning och praktiska erfarenheter. Maria Dellskog, styrelsemedlem i RSIS, Sverige avslutade konferensen. Det skapades mötesplatser och tillfällen att ta del av och utbyta erfarenheter.

Förbundet för musikterapi i Sverige (FMS) logo

KATEGORIER

2019-02-05T12:33:32+00:00Symposier|