Exempel på beviljade Individuella Fortbildningsstipendier

Vetenskapliga symposier

Exempel på beviljade Individuella Fortbildningsstipendier 2018

  • Deltagande i konferensen Habilitering 2018, tema: ”Habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet”
  • Deltagande i nordisk konferens, NCFIE 2018 – Barn med hörselnedsättning – delaktighet på riktigt!, i regi av Barnplantorna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
  • Deltagande i Nationell Nätverkskonferens om förvärvade hjärnskador hos barn och ungdomar, i regi av Svenska Rehabnätverket, SVERE, samt region Örebro län
  • Deltagande I 3rd International Conference on Paediatric Acquired Brain Injury, Belfast
  • Deltagande i American Speech, Language and Hearing Convention, ASHA, Boston

KATEGORIER