personuppgiftspolicy2019-02-12T12:09:01+00:00

Personlig integritet
Vi är noga med din personliga integritet. Därför behandlar vi alla personuppgifter enligt nedanstående policy och med stöd i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/79), (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Begreppet personuppgift
Begreppet ”personuppgift” avser information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person, dvs en människa, exempelvis namn, adress, e-post, arbetsplats och telefon. Jerringfonden samlar inte in personnummer.

Personuppgifter Jerringfonden hanterar
Vår ambition är att alltid vara tydliga med hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. En grundläggande princip är att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du för egen eller annans del

  • ­Ansöker om stipendium eller anslag
  • När du lämnar uppgifter med redogörelse för användningen av beviljade medel.

Överföring av dina personuppgifter till SEB
Jerringfonden är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen men kommer att lämna ut uppgifterna till SEB Private Banking, som för fondens räkning administrerar utbetalning av beviljade stipendier och anslag i egenskap av personuppgiftsbiträde enligt avtal mellan fonden och banken.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Personuppgifter i Jerringfondens system sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om stipendium/anslag beviljas kommer personuppgifterna att vara lagrade tills utbetalningen har skett och därefter som längst i tio år. Om stipendium/anslag inte beviljas kommer personuppgifterna att sparas som längst i tre månader.

Allmänt om säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Jerringfonden har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder nödvändiga för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Om vi har sparat personuppgifter om dig har du alltid rätt att få information om vilka uppgifter som finns. Du har naturligtvis också rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som sparas kan du begära information om detta genom att kontakta Jerringfondens sekreterare, som också är personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsbiträde

Eva Lundin
Jerringfondens sekreterare
Box 6240
102 34 Stockholm
info@jerringfonden.se
08-91 10 01

Personuppgiftsansvarig

Birgit Rösblad
Ordförande i Jerringfonden
birgit.rosblad@gmail.com